736 890 110 pabianczyk.architekt@gmail.com

Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi związane z wykonywaniem projektów architektonicznych, nadzorem nad budową oraz pozyskiwaniem niezbędnych dokumentów.

Projekty domów jednorodzinnych - Architekt Łódź Zgierz

Formalności administracyjne

Projektu architektoniczno-budowlany

Nadzór autorski na budowie

Projektowanie wnętrz

Wizualizacje 3D

Adaptacja projektu gotowego

Pracownia architektoniczna oferuje następujące usługi:

Studium programowo-przestrzenne

Usługa pomocna w przygotowaniu materiału do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, a także rozpoznaniu potencjału działki lub domu.

Realizacja formalności administracyjnych w imieniu klienta

 • pozyskiwanie map do celów lokalizacyjnych lub do celów projektowych,
 • występowanie o wypisy z rejestrów gruntu,
 • występowanie o decyzję o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z planu miejscowego,
 • zgłoszenia robót budowlanych,
 • występowanie o pozwolenie na budowę,
 • pozyskiwanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii,
 • występowanie o zgodę na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie zakończenia robót budowlanych,
 • zgłoszenie budynku do użytkowania,
 • pomoc w uzyskaniu warunków przyłączeniowych (prądu, gazu, wody, kanalizacji).

Przygotowanie projektu architektoniczno – budowlanego

 • projekt koncepcyjny – projekt uwzględniający wszystkie wytyczne planu zagospodarowania przestrzennego, na tym etapie zostają podjęte podstawowe decyzje dotyczące funkcjonalnego rozwiązania budynku,
 • projekt budowlany budynków mieszkalnych oraz usługowych – projekt niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę, szczegółowy zakres projektu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy budynku budowlanego niewymagającego pozwolenia na budowę.

Nadzór autorski na budowie

 • kontrola zgodności realizacji inwestycji z projektem,
 • czuwanie nad budową pod nieobecność klienta.

Wizualizacje 3D

 • pokazanie w obrazowy sposób, jak może wyglądać projektowany dom lub wnętrze,
 • usługa ta pomocna jest również w małych remontach, w których w szybki sposób możemy zobaczyć jak może zmienić się nasze otoczenie

Projektowanie wnętrz

 • indywidualny projekt wnętrza oparty o potrzeby i wytyczne klienta zawiera analizę rozkładu funkcjonalnego, dobór kolorystyki, wyposażenia, oświetlenia.Kompleksowy projekt zawiera rzuty podłóg, rzuty sufitów podwieszanych, rzuty z oznaczonym projektowanym oświetleniem, rzuty zabudowy meblowej lub z płyt g-k wg indywidualnego projektu, rzuty aranżacji mebli, rzuty z kolorystyką ścian oraz szczegółowe zestawienie materiałów niezbędnych do realizacji projektu. Inne rysunki dostosowywane są do wymagań projektu.
 • projekty indywidualne wnętrz dla dzieci – projektowanie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży.

Adaptacja projektu gotowego

Naniesienie poprawek na gotowy projekt kupiony przez klienta oraz dostosowanie go do wymogów projektu budowlanego wraz z wszystkimi branżami odpowiedzialnymi za poprawność projektu.